Grains Heatmap

ZSU8
Soybeans
+1.30%
ZRU8
Rough Rice
+0.97%
ZLU8
Soybean Oil
+0.89%
ZMU8
Soybean Meal
+0.61%
ZOU8
Oats
+0.39%
ZCU8
Corn
+0.07%
ZWU8
Wheat
-1.61%

-1.61% 
                             
 +1.30%